Rabu, 14 September 2011

Jangan Berkata "Kalaulah"

Hadis Sahih Muslim, daripada Abu Hurairah ra, katanya Rasulullah S.A.W bersabda:

Orang Mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dikasihi Allah daripada orang mukmin yang lemah. Masing-masing ada mempunyai kebaikan. Bersungguh-sungguhlah mengerjakan sesuatu yang berguna (didunia dan diakhirat); dan hendaklah selalu meminta pertolongan Allah dan jangan berasa lemah, yakni putus harapan, atau merasa hampa. Jika engkau ditimpa sesuatu janganlah berkata "Kalaulah aku berbuat demikian tentu akan jadi begini dan begitu" ; akan tetapi katakanlah "Taqdir Allah, dan Allah berbuat sekehandakNYa". Sesungguhnya perkataan "kalaulah" hanya membukakan jalan bagi syaitan untuk berbuat sesuatu.

(Imam Nawawi, Riyadhus Solihin (Terj) Jilid 1, Bahagian Hal Ehwal Islam, jabatan Perdana Menteri, Kuala Lumpur, ms 147)

Template by:

Free Blog Templates